? Pozovi, Pomozi: „Za svako dete, nada“ | Klub prijatelja UNICEF-a

Pozovi, Pomozi:
„Za svako dete, nada“


Beograd, 7. decembar 2016. –  UNICEF u Srbiji, u saradnji sa Prvom televizijom, organizuje emisiju Teleton 13. decembra 2016. u okviru proslave 70 godina postojanja i rada UNICEF-a. Teleton pod nazivom „Za svako dete, nada“ organizuje se sa ciljem da se prikupe sredstva za podršku najugroženijoj deci i njihovim porodicama u Srbiji.

UNICEF veæ 70 godina neumorno radi za decu - od distribucije spasonosne humanitarne pomoc´i posle Drugog svetskog rata, do pomoæi koju je UNICEF obezbedio za decu i porodice za vreme poplava 2014. godine. Ova podrška je potrebna sada više nego ikada, jer stanoviništvo u Srbiji je sve starije, ima samo 1,2 miliona dece. Zato su deca najvredniji kapital. Potrebna im je sva naša pažnja i podrška da bi bila zdrava, obrazovana i zaštiæena od zanemarivanja i nasilja.

Zbog lošeg zdravlja i ishrane, kao i neadekvatnih uslova za uèenje koji ne obezbeðuju adekvatnu stimulaciju i negu, u Srbiji danas isuviše dece ne uspeva da razvije svoje sposobnosti za uèenje, kasnije polaze u školu, ne postižu dobre rezultate u školi, i ne ostvaruju svoje pune potencijale. Zbog siromaštva i nasilja, previše dece je odvojeno od svojih porodica. Razdvajanje porodica èesto se dešava zbog toga što roditelji nemaju pristup podršci koja im je potrebna da se brinu o svojoj deci. Ovo mora odmah da se promeni.

UNICEF radi na tome da  potrebe dece postanu prioritet. UNICEF radi sa socijalnim radnicima da podrži i ojaèa porodice i tako spreèi njihovo razdvajanje, kao i da se podrži ponovno spajanje porodica kada god je to moguæe. Radi i sa vaspitaèima kako bi se deci obezbedio pristup predškolskom obrazovanju. Daje podršku zdravstvenim radnicima da bi oni mogli da pomognu majkama i novoroðenoj deci, kao i da bi deca sa smetnjama u razvoju dobijla podršku koja im je potrebna.

„Radimo na tome da bismo sve ovo i ostvarili, ali nam je potrebna podrška i naših graðana. Pozivam sve ljude koji su spremni da pomognu, pojedince i kompanije, da nas podrže tokom Teletona koji organizujemo u saradnji sa Prvom televizijom. Zajedno možemo da pružimo nadu  svakom detetu“, poruèio je Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji.

Interesantni prilozi o radu UNICEF-a u svetu i Srbiji, video-ukljuèenja, muzièki nastupi, skeèevi, intervjui sa više od 60 uèesnika i brojna druga iznenaðenja ispuniæe uzbudljiv dvoèasovni program Teletona.

„Radujem se što æemo ponovo organizovati veliki humanitarni dogaðaj u kojem æemo, ovog puta, pomoæi najmlaðima. Sa velikim zadovoljstvom smo prihvatili saradnju sa UNICEF-om u organizaciji Teletona koji ima jedan plemenit cilj – da se poboljša kvalitet života dece. Prva ima bogato iskustvo u organizaciji ovako zahtevnih televizijskih formata i sve svoje kapacitete, u saradnji sa UNICEF-om i poznatim liènostima, staviæemo u funkciju ovog cilja. Tokom emisije gledaoci æe u svakom èasu moæi direktno da se ukljuèe u naš studio, razgovaraju sa javnim liènostima i upute donacije za podršku programima UNICEF-a za rani razvoj deteta. Biæe uzbudljivo, zabavno i emotivno. Prva televizija prepoznata je kao izuzetno društveno odgovorna medijska kuæa i svoj uticaj smo uvek koristili pre svega za dobrobit graðana. Doneli smo osmeh, nadu i sreæu u mnoge domove, i to je naša najveæa nagrada“, rekla je Manja Grèiæ, generalna direktorka Antena grupe i pozvala gledaoce da se ukljuèe u ovaj humanitarni maraton. 

Za Teleton nisu potrebne ulaznice. Najbolja mesta su ispred TV ekrana.

Iznos redovne mesecne donacije UNICEF-u odredujete sami, prema svojoj želji i mogucnostima.

Svaki, pa i najmanji doprinos dragocen je prilog srecnijem detinjstvu.

Postanite clan kluba prijatelja UNICEF-a vec danas.

Vaša redovna podrška obezbeduje UNICEF-u:
• stalna i redovna sredstva potrebna za sprovodenje postojecih, ali i svih novih programa namenjenih deci
• plansko i kontinuirano sprovodenje aktivnosti
• smanjivanje administrativnih troškova i najefikasniju upotrebu sredstava. Naša deca su naša odgovornost i naša buducnost. Vaša donacija je temelj njihove nade u srecinije detinjstvo.

Kliknite ovde za više informacija ili nas pozovite na 011 3602 123
011 3602 145

unicef